HVĚZDA z.ú.

home sitemap kontakt

Občanské sdružení, které chrání Vaše zájmy
a je Vám oporou...

Domovy se zvláštním režimem

 

Domov seniorů

Středisko Domov seniorů bylo vybudováno pro cílovou skupinu částečně či úplně nesoběstačných seniorů a těžce zdravotně postižených osob, kteří vyžadují trvalé poskytování individualizované komplexní ošetřovatelské péče.

Základní ideou a stručným obsahem projektu je nahradit všem klientům ve středisku jejich předchozí domov, vytvořit jim vhodné prostředí a optimální podmínky ke zvládání nové náročné situace a umožnit tak co nejplynulejší přechod na změnu, kterou si jejich zdravotní a sociální handicap vyžaduje. Zabezpečit jim v potřebném rozsahu trvalé poskytování individualizované komplexní péče.

Domov seniorů je rezidenční zařízení, které poskytuje svým klientům nepřetržitě 365 dnů v roce sociální služby, zdravotní a ošetřovatelskou péči, ostatní a doplňkové služby.
Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, musí působit na klienty aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

Sociální služby a péče jsou poskytovány v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Cílem sociálních služeb a péče v zařízení Domov seniorů je:
- poskytnout nový, trvalý domov osobám, které patří do cílové skupiny
- zajistit důstojné a aktivní prožití života a stáří
- nabízené ubytovací, stravovací a sociální služby, zdravotní, ošetřovatelskou péči, ostatní a doplňkové služby poskytovat takovém rozsahu a kvalitě, která odpovídá a splňuje kritéria standardů kvality
- v zařízení vytvořit takové podmínky, které pozitivně ovlivní celkový psychický i zdravotní stav klientů

Cílovou skupinu tvoří:
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí

Věková struktura cílové skupiny:
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 - 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

V zařízení jsou umístěni i klienti, jejichž stav vyžaduje odlišnosti v poskytované ošetřovatelské péči, většinou dané vyšší frekvencí jednotlivých ošetřovatelských úkonů nebo jejich rozsahem. U některých klientů se jedná o individuální indikované ošetřovatelské postupy.

S ohledem na specifické potřeby a požadavky klientů jsou upraveny podmínky prostorové, technické a personální tak, aby klientům byla zajištěna optimální péče.

Kapacita zařízení je 45 lůžek.

Služby a péče jsou klientům celého střediska poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

 

Přehled plateb pro klienta

Jednolůžková bytová jednotka - ceník ZDE

Dvoulůžková bytová jednotka - ceník ZDE 

Trojlůžková bytová jednotka - ceník ZDE

Čtyřlůžková bytová jednotka - ceník ZDE

Vícelůžková bytová jednotka - ceník ZDE

 

Dokumenty před nástupem

Žádost o přijetí - formulář ZDE

Vyjádření lékaře - formulář ZDE 

 

 společenská místnost

 pokoj v Domově seniorů
sesterna DS

 

Dům služeb seniorům

Dům služeb seniorům se stal od roku 2012 registrovanou službou domov se zvláštním režimem z důvodu vysoké poptávky a potřebnosti lidí s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, kteří vzhledem ke svému znevýhodnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a nemohou zůstat ve svém sociálním prostředí. 

Posláním střediska Dům služeb seniorům je poskytovat pomoc a podporu takto znevýhodněným osobám z celé České republiky a zajistit jim důstojné prožití aktivního, rovnoprávného a plnohodnotného života srovnatelného s životem běžné populace.

Dům služeb seniorům je umístěn v bezbariérovém devítipodlažním objektu v centru města Zlína s výbornou dostupností všech služeb. Kapacita domova je 50 lůžek.

Ubytování poskytujeme v moderních a komfortně vybavených jednolůžkových a dvoulůžkových bytových jednotkách, jejichž součástí je bezbariérová koupelna s toaletou a kuchyňský kout.

Stravování klientům nabízíme v celé šíři dietního systému. Zařízení disponuje vlastní jídelnou, bufetem, velkou a malou společenskou místností, rukodělnou a keramickou dílnou, relaxační místností, místností pro rehabilitace, vodoléčbu a elektroléčbu.

Náplň dne je tvořena širokou nabídkou aktivizačních a volnočasových činností, které jsou přizpůsobeny zájmům a potřebám klientů. 

Cílovou skupinu tvoří:
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí

Věková struktura cílové skupiny:
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 - 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

Služby a péče jsou klientům celého střediska poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

 

Přehled plateb pro klienta

Jednolůžková bytová jednotka - ceník ZDE

Dvoulůžková bytová jednotka - ceník ZDE

 

Dokumenty před nástupem

Žádost o přijetí - formulář ZDE

Vyjádření lékaře - formulář ZDE

Popis realizace poskytování sociální služby ZDE

 

 

 

 
pokoj - vlastní vybavení klienta
 
sesterna DSS
 
zařízení DSS z venku
 sociální jídelnaNovinky a aktuality
14.2.2019
Dne 30. ledna 2019 navštívil naši organizaci v rámci projektu Ježíškova vnoučata populární a oblíbený český divadelní a filmový herec, moderátor a bavič, pan Miroslav Donutil, který besedoval nejen s našimi klienty hospice, ale i domova seniorů ve Zlíně - Malenovicích. Setkání bylo velmi zdařilé a příjemné.
více informací
22.11.2018
Dne 14.11. uskutečnila skupina Duo-Elán dlouho očekávané vystoupení pro naše klienty ve Zlíně (DSS), které se velmi líbilo. Klienti si spolu se dvěma sympatickými členy této skupiny zazpívali. Vystoupení trvalo nepřetržitě 1 hod a 30 min. Příští vystoupené budou mít pro naše klienty ve středu 21.11. v Malenovicích.
více informací
31.10.2018
Dne 18. 10. 2018 uspořádala naše organizaci mezinárodní konferenci "Trend 21. stol. v sociálních službách" za účasti představitele polské univerzity v Toruni, poslanců parlamentu ČR a záštitu převzala ministryně MPSV pí. Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc.
23.9.2018
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 10. 10. 2018 ve střediscích Dům služeb seniorům a Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním. Pozvánka ZDE .
5.10.2017
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 8. 11. 2017 ve střediscích Dům služeb seniorům a Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním. ZDE naleznete pozvánku a program.
5.4.2017
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2016 včetně příloh.
10.2.2016
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně je ve středisku Domov seniorů a ve středisku Hospic Hvězda s okamžitou platností až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu výrazného vzestupu výskytu chřipkových onemocnění. Děkujeme za pochopení.
25.11.2015
Poděkování za darování ročního předplatného týdeníku Zlínský deník
více informací
23.7.2015
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2014 včetně příloh.
7.3.2015
Dle doporučení KHS ve Zlíně byl zákaz návštěv ve všech našich zařízeních odvolán.
3.3.2015
Dne 27. 2. 2015 bylo ukončeno naší organizací výběrové řízení na dodavatele sprchových a polohovacích lůžek v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních organizace. Více informací naleznete zde: ZDE
9.2.2015
Dne 9. 2. 2015 bylo vyhlášeno naší organizací výběrové řízení na dodavatele sprchových a polohovacích lůžek v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních organizace. Více informací naleznete zde: ZDE
12.8.2014
Od 1.7.2014, na základě notářského zápisu N 79/2014, NZ 63/2014 JUDr. Evy Dufkové, došlo ke změně právní formy spolku na ústav s názvem "HVĚZDA z.ú.". K tomutu datu byl proveden zápis změn ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 7971 vedená u Krajského soudu v Brně.
30.6.2014
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2013.
7.5.2014
Dne 10. 4. 2014 bylo v Domě služeb seniorům slavnostně předáno ocenění Značka kvality v sociálních službách s pěti hvězdičkami. Více informací a fotodokumentaci naleznete ZDE
12.12.2012
Dne 9.12.2012 se v kostele sv. Mikuláše v Praze uskutečnil adventní charitativní koncert, který byl věnovaný našemu občanskému sdružení. Lidé mohli formou DMS či telefonátu přispívat finanční dary, které využijeme na obnovu kuchyně a další náklady spojené se stravovacím provozem. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem dárcům, kteří koncert sledovali a rozhodli se přispět i v době nelehké finanční situace. Vaší podpory si velmi vážíme a přejeme Vám krásné prožití svátků Vánočních. Přenos z adventního koncertu lze shlédnout ZDE
4.11.2008
Věnujte pozornost i stránkám internetového klubu seniorů Hvězda-Zlín. Lekce probíhají přímo v Domě služeb seniorům na Zarámí. Více informací naleznete na stránkách: www.seniorklubzlin.estranky.cz

Rychlý kontakt

Bc. Miroslava Kalivodová
Sokolovská 967
763 02 Zlín-Malenovice

tel.:

E-mail:

+420 577 113 542
+420 606 722 666
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz

Zasílání novinek emailem

Chcete-li být pravidelně informovánio dění v naší společnosti nebo o novinkách v našich službách a produktech, zaregistrujte prosím svůj email

© SdruzeniHvezda.cz |

Úvodní stránka | Přehled středisek | Výrobky z keramické dílny | Foto - video | Ke stažení | Chcete nás podpořit | Kontakty | Edukační centrum | Projekty | Video | Jídelníček | Pomáhají nám | Oceňování nemovitého majetku |
Warning: require(/home/webs/www.hvezdazu.cz/html/wdads/Wdads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/webs/www.hvezdazu.cz/html/index.php on line 351

Fatal error: require(): Failed opening required '/home/webs/www.hvezdazu.cz/html/wdads/Wdads.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/webs/www.hvezdazu.cz/html/index.php on line 351