Přehled plateb pro klienta:

  • Dvooulůžková bytová jednotka .

Dokument před nástupem:

  • Žádost o přijetí .
  • Posudek o zdravotním stavu formulář .

Infomační materiály o Odlehčovací službe:

  • Popis realizace poskytování sociální služby .
  • Informační brožura .
  • Informační leták .

Středisko domácí péče

Středisko Odlehčovací služba Hvězda bylo založeno z důvodu vysoké poptávky pečujících osob, které se starají nepřetržitě v přirozeném prostředí o osoby se sníženou soběstačností a nemají možnost potřebného odpočinku. Posláním střediska je zajistit pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, a tím umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Odlehčovací služba Hvězda je registrovaná pobytová sociální služba, která je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Ubytování je poskytováno v prostorných, funkčně zařízených dvoulůžkových bytových jednotkách. Součástí každé bytové jednotky je bezbariérová koupelna se sociálním zařízením. Objekt, ve kterém středisko sídlí, je devítipatrový. Celkovou bezbariérovost objektu zajišťují dva výtahy. V celém objektu je útulné, světlé a čisté prostředí. Interiéry všech prostor jsou vybaveny a zařízeny s ohledem na jejich funkčnost, bezpečnost, pohodlnost a celkovou bezbariérovost. Náplň dne je tvořena širokou nabídkou aktivizačních a volnočasových činností, které jsou přizpůsobeny zájmům a potřebám klientů.

Cílová skupina klientů:

  • osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického duševního onemocnění či zdravotního postižení.

Věková struktura cílové skupiny:

  • Dospělí (nad 19 let)

Další střediska