HVĚZDA z.ú.

home sitemap kontakt

Občanské sdružení, které chrání Vaše zájmy
a je Vám oporou...

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PRACOVNÍKY V OBLASTI SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

 

Základní informace o projektu:

Příjemce dotace: "HVĚZDA z.ú."
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název globálního grantu: Podpora nabídky vzdělávání ve Zlínském kraji
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Zahájení projektu: 1. 10. 2013
Ukončení projektu: 31. 3. 2015
Cílová skupina: všeobecné sestry, ergoterapeuti, nutriční terapeuti, pracovníci v rehabilitačním ošetřovatelství, zdravotničtí asistenti, sanitáři a pracovníci v sociálních službách v přímé obslužné péči

Dne 1. 10. 2013 "HVĚZDA z.ú." započalo realizaci grantového projektu v rámci  globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji, CZ1.07/3.2.03, v oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření vzdělávacích programů pro další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálně-zdravotních služeb pro seniory a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji. Vzdělávací programy budou určeny pro cílovou skupinu - zdravotnický personál. 

Jedná se o tyto programy: 

  1. Práce s klienty v domovech se zvláštním režimem
  2. Práce s pacienty hospicové péče
  3. Podpůrné dovednosti pro pracovníky sociálně-zdravotních služeb

Zvláštní důraz bude kladen na praktickou stránku výuky. Součástí projektu bude tvorba tištěných a elektronických výukových materiálů včetně e-learningu. V rámci projektu proběhne také pilotní ověření modulů vzdělávacích programů.

Klíčové aktivity:

Tvorba vzdělávacích programů

V rámci této aktivity budou vytvořeny 3 výukové programy, včetně učebních opor v podobě skript s odbornou oponenturou a zpracováním do e-learningové podoby. Významným výstupem bude instruktážní DVD, které bude podpůrným prvkem výukových kurzů.

Pilotní ověření kurzů

V rámci této aktivity bude probíhat ověření kvality nově vytvořených vzdělávacích programů formou pilotní výuky pro zájemce o vzdělávání v oblasti sociálně-zdravotních služeb. Proběhne výuka vybraných částí vzdělávacích programů v rozsahu 10 hodin teorie a 10 hodin praktických ukázek. O výběru témat rozhodnou zájemci prostřednictvím ankety. V rámci pilotní výuky bude proškoleno 30 osob.

Evaluace a příprava akreditace

Získané poznatky z pilotní výuky budou promítnuty do evaluace a proběhne revize vzdělávacích programů. Souběžně bude připravována dokumentace k akreditaci dvou vzdělávacích programů - Práce s klietny v domovech se zvláštním režimem a Práce s pacienty hospicové péče.

Rozvoj partnerských vztahů

V rámci této aktivity bude vytvořen vztah mezi "HVĚZDA z.ú." a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, jelikož obě organizace působí jako vzdělavatelé ve Zlínském kraji. Vytvoří se tak platforma pro předávání zkušeností z praxe a nejnovějších poznatků z vědy a výzkumu. Aktivita bude realizována formou tří workshopů.

 

 


 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více informací o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost naleznete zde:

 

 


Novinky a aktuality
14.2.2019
Dne 30. ledna 2019 navštívil naši organizaci v rámci projektu Ježíškova vnoučata populární a oblíbený český divadelní a filmový herec, moderátor a bavič, pan Miroslav Donutil, který besedoval nejen s našimi klienty hospice, ale i domova seniorů ve Zlíně - Malenovicích. Setkání bylo velmi zdařilé a příjemné.
více informací
22.11.2018
Dne 14.11. uskutečnila skupina Duo-Elán dlouho očekávané vystoupení pro naše klienty ve Zlíně (DSS), které se velmi líbilo. Klienti si spolu se dvěma sympatickými členy této skupiny zazpívali. Vystoupení trvalo nepřetržitě 1 hod a 30 min. Příští vystoupené budou mít pro naše klienty ve středu 21.11. v Malenovicích.
více informací
31.10.2018
Dne 18. 10. 2018 uspořádala naše organizaci mezinárodní konferenci "Trend 21. stol. v sociálních službách" za účasti představitele polské univerzity v Toruni, poslanců parlamentu ČR a záštitu převzala ministryně MPSV pí. Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc.
23.9.2018
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 10. 10. 2018 ve střediscích Dům služeb seniorům a Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním. Pozvánka ZDE .
5.10.2017
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 8. 11. 2017 ve střediscích Dům služeb seniorům a Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním. ZDE naleznete pozvánku a program.
5.4.2017
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2016 včetně příloh.
10.2.2016
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně je ve středisku Domov seniorů a ve středisku Hospic Hvězda s okamžitou platností až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu výrazného vzestupu výskytu chřipkových onemocnění. Děkujeme za pochopení.
25.11.2015
Poděkování za darování ročního předplatného týdeníku Zlínský deník
více informací
23.7.2015
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2014 včetně příloh.
7.3.2015
Dle doporučení KHS ve Zlíně byl zákaz návštěv ve všech našich zařízeních odvolán.
3.3.2015
Dne 27. 2. 2015 bylo ukončeno naší organizací výběrové řízení na dodavatele sprchových a polohovacích lůžek v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních organizace. Více informací naleznete zde: ZDE
9.2.2015
Dne 9. 2. 2015 bylo vyhlášeno naší organizací výběrové řízení na dodavatele sprchových a polohovacích lůžek v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních organizace. Více informací naleznete zde: ZDE
12.8.2014
Od 1.7.2014, na základě notářského zápisu N 79/2014, NZ 63/2014 JUDr. Evy Dufkové, došlo ke změně právní formy spolku na ústav s názvem "HVĚZDA z.ú.". K tomutu datu byl proveden zápis změn ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 7971 vedená u Krajského soudu v Brně.
30.6.2014
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2013.
7.5.2014
Dne 10. 4. 2014 bylo v Domě služeb seniorům slavnostně předáno ocenění Značka kvality v sociálních službách s pěti hvězdičkami. Více informací a fotodokumentaci naleznete ZDE
12.12.2012
Dne 9.12.2012 se v kostele sv. Mikuláše v Praze uskutečnil adventní charitativní koncert, který byl věnovaný našemu občanskému sdružení. Lidé mohli formou DMS či telefonátu přispívat finanční dary, které využijeme na obnovu kuchyně a další náklady spojené se stravovacím provozem. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem dárcům, kteří koncert sledovali a rozhodli se přispět i v době nelehké finanční situace. Vaší podpory si velmi vážíme a přejeme Vám krásné prožití svátků Vánočních. Přenos z adventního koncertu lze shlédnout ZDE
4.11.2008
Věnujte pozornost i stránkám internetového klubu seniorů Hvězda-Zlín. Lekce probíhají přímo v Domě služeb seniorům na Zarámí. Více informací naleznete na stránkách: www.seniorklubzlin.estranky.cz

Rychlý kontakt

Bc. Miroslava Kalivodová
Sokolovská 967
763 02 Zlín-Malenovice

tel.:

E-mail:

+420 577 113 542
+420 606 722 666
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz

Zasílání novinek emailem

Chcete-li být pravidelně informovánio dění v naší společnosti nebo o novinkách v našich službách a produktech, zaregistrujte prosím svůj email

© SdruzeniHvezda.cz |

Úvodní stránka | Přehled středisek | Výrobky z keramické dílny | Foto - video | Ke stažení | Chcete nás podpořit | Kontakty | Edukační centrum | Projekty | Video | Jídelníček | Pomáhají nám | Oceňování nemovitého majetku |
Warning: require(/home/webs/www.hvezdazu.cz/html/wdads/Wdads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/webs/www.hvezdazu.cz/html/index.php on line 351

Fatal error: require(): Failed opening required '/home/webs/www.hvezdazu.cz/html/wdads/Wdads.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/webs/www.hvezdazu.cz/html/index.php on line 351