Děkujeme všem poskytovatelům dotací, kteří se v roce 2023 finančně podíleli na realizaci našich projektů


Zlínský kraj

poskytl finanční podporu v rámci:

Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 na tyto služby:
  • Domovy se zvláštním režimem (Domov seniorů)
  • Domovy se zvláštním režimem (Dům služeb seniorům)
Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023 na tyto služby:
  • Domovy se zvláštním režimem (Domov seniorů)
  • Domovy se zvláštním režimem (Dům služeb seniorům)
 

Statutární město Zlín

poskytlo dotaci ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na projekty:

  • Domov seniorů
  • Dům služeb seniorům

Město Otrokovice

poskytlo dotaci z rozpočtu města na projekty:

  • Domovy se zvláštním režimem (Domov seniorů)