Zlínský kraj

Poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro tyto služby:
 • Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních lůžkové péče
  (Nestátní zdravotnické zařízení, středisko "Hvězda z.ú.")
 • Domovy se zvláštním režimem(Domov seniorů)
 • Domovy se zvláštním režimem(Dům služeb seniorům)
 • Denní stacionáře pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním
 • Odlehčovací služby (Odlehčovací služba "Hvězda z.ú.")

Statutární město Zlín

Poskytlo dotací ze Sociálního fondu staturního města Zlína na projekty:
 • Nestátní zdravotnické zařízení, středisko Hospic "Hvězda z.ú."
 • Domov seniorů
 • Dům služeb seniorům
 • Denní stacionáře pro klienty s mentálném postižením a duševním onemocněním
 • Odlehčovací služba Hvězda z.ú.

Město Otrokovice

Poskytlo dotací z rozpočtu města na projekty:
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
  (Nestátní zdravotnické zařízení, sstředisko Hospic "Hvězda z.ú.")
 • Domovy se zvláštním režimem(Domov seniorů)
 • Domovy se zvláštním režimem(Dům služeb seniorům)
 • Denní stacionáře pro klienty s mentálném postižením a duševním onemocněním

Město Napajedla

Poskytlo dotací z rozpočtu města na projekt:
 • Domovy se zvláštním režimem(Domov seniorů)
 • Denní stacionáře pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním