Zlínský kraj

poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje

k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 na tyto služby:
 • Domovy se zvláštním režimem(Domov seniorů)
 • Domovy se zvláštním režimem(Dům služeb seniorům)
 • Denní stacionáře (Denní stacionáře pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním)
k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 pro službu:
 • Denní stacionáře (Denní stacionáře pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním)
pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020 na tyto služby:
 • Domovy se zvláštním režimem (Domov seniorů)
 • Domovy se zvláštním režimem (Dům služeb seniorům)

Statutární město Zlín

ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na projekty:

 • Domov seniorů
 • Dům služeb seniorům
 • Denní stacionáře (Denní stacionáře pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním)

z rozpočtu statutárního města Zlína na projekt:

 • Nestátní zdravotnické zařízení, středisko Hospic Hvězda

Město Otrokovice

poskytlo dotaci z rozpočtu města na projekty:

 • Denní stacionáře (Denní stacionáře pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním)
 • Domovy se zvláštním režimem(Domov seniorů)
 • Domovy se zvláštním režimem(Dům služeb seniorům)

Město Napajedla

poskytlo dotaci z rozpočtu města na projekty:

 • Denní stacionáře (Denní stacionáře pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním)
 • Domovy se zvláštním režimem (Domov seniorů)

Úřad práce

poskytl příspěvek z cíleného programu ANTIVIRUS na projekt:

 • Denní stacionáře (Denní stacionáře pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním)

Ministerstvo zdravotnictví ČR

poskytlo dotaci na projekty:

 • Nákup zdravotnického vybavení pro Hospic Hvězda
 • Odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandémií COVID-19 v sociálních službách "HVĚZDA z. ú." v zařízení Domov seniorů a Dům služeb seniorům
 • Odměňování zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 (Nestátní zdravotnické zařízení, středisko Hospic Hvězda)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

poskytlo dotaci

na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID_19 na projekty:
 • Domovy se zvláštním režimem(Domov seniorů)
 • Domovy se zvláštním režimem(Dům služeb seniorům)
na podporu vícenákladů, výpadků finančních zdrojů a kompenzaci zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID_19 na projekty:
 • Domovy se zvláštním režimem (Domov seniorů)
 • Domovy se zvláštním režimem (Dům služeb seniorům)
 • Denní stacionáře (Denní stacionáře pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním)