APLIKACE NÁVŠTĚV U KLIENTŮ V DSS ZLÍN OD 5. 12. 2020

Preventivní opatření
 • Při vstupu do budovy je potřeba doložit doklad o negativním výsledku antigenního POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to ne staršího 48 hodin nebo doložit doklad, že osoba v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.
 
 • Po celou dobu návštěvy je nutné mít ochranu dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP 2 nebo FFP 3.
(Tyto pomůcky bohužel nemá naše středisko pro návštěvy k dispozici, navštěvující osoba si je musí zajistit sama). Běžné látkové ani jednorázové roušky nebudou akceptovány. Bez těchto ochranných pomůcek nebude návštěva umožněna.  
 • Každá navštěvující osoba si musí vydezinfikovat ruce dezinfekcí, která bude k dispozici u vchodu do zařízení.
 
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 
 • Navštěvující osobě bude při vstupu změřena tělesná teplota, v případě tělesné teploty nad 37, 0 ° C nebo při podezření na příznaky nemoci COVID-19 bude návštěva zakázána.
 
 • Při návštěvě je nutné dodržet rozestup minimálně 2 metry, s výjimkou rodinných příslušníků.
 
 • Po každé návštěvě bude provedena řádná dezinfekce ploch (stoly, židle, kliky) prostředky s virucidním účinkem a větrání.
Koordinace návštěv
 • Návštěvu je nutno objednat minimálně den předem telefonicky PO-PÁ v čase od 8 h do 12 h, telefon +420 771 137 704.
 • Je nutné dodržet stanovený čas návštěvy 60 minut (nelze jej překročit, nutno zajistit dezinfekci ploch a řádné větrání prostor mezi návštěvami).
 • Návštěvy budou probíhat každý den od 10 h do 15:00 h.
 • V případě předem nenahlášené návštěvy nebude umožněn vstup.
Ve Zlíně dne 03. 12. 2020
Vyhotovila:
Mgr. Denisa Tarabová
vedoucí sociálního úseku

APLIKACE NÁVŠTĚV U KLIENTŮ V DS MALENOVICE OD 5. 12. 2020

Preventivní opatření
 • Při vstupu do budovy je potřeba doložit doklad o negativním výsledku antigenního POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to ne staršího 48 hodin nebo doložit doklad, že osoba v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.
 
 • Po celou dobu návštěvy je nutné mít ochranu dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP 2 nebo FFP 3.
(Tyto pomůcky bohužel nemá naše středisko pro návštěvy k dispozici, navštěvující osoba si je musí zajistit sama). Běžné látkové ani jednorázové roušky nebudou akceptovány. Bez těchto ochranných pomůcek nebude návštěva umožněna.  
 • Každá navštěvující osoba si musí vydezinfikovat ruce dezinfekcí, která bude k dispozici u vchodu do zařízení.
 
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 
 • Navštěvující osobě bude při vstupu změřena tělesná teplota, v případě tělesné teploty nad 37, 0 ° C nebo při podezření na příznaky nemoci COVID-19 bude návštěva zakázána.
 
 • Při návštěvě je nutné dodržet rozestup minimálně 2 metry, s výjimkou rodinných příslušníků.
 
 • Po každé návštěvě bude provedena řádná dezinfekce ploch (stoly, židle, kliky) prostředky s virucidním účinkem a větrání.
Koordinace návštěv
 • Návštěvu je nutno objednat minimálně den předem telefonicky PO-PÁ v čase od 8 h do 12 h, telefon +420 770 666 955.
 • Je nutné dodržet stanovený čas návštěvy 60 minut (nelze jej překročit, nutno zajistit dezinfekci ploch a řádné větrání prostor mezi návštěvami).
 • Návštěvy budou probíhat každý den od 10 h do 15:00 h.
 • V případě předem nenahlášené návštěvy nebude umožněn vstup.
Ve Zlíně dne 03. 12. 2020
Vyhotovila:
Mgr. Denisa Tarabová
vedoucí sociálního úseku
 

Tablet od srdce
23.5.2020

Společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“.

Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, nyní spouštíme audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu HUAWEI MediaPad T5, který je nyní v našich zařízeních k dispozici.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) je 775 893 132 pro Domov seniorů ve Zlíně – Malenovicích a 775 890 818 pro Dům služeb seniorům ve Zlíně.

Tablety obsluhuje naše pracovnice a je v provozu denně od 9:00 do 14:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp. Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Naše pracovníce po přijetí hovoru vyhledají Vašeho blízkého a budou asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 min.

Děkujeme společnosti Philip Morris ČR a.s. za osobní předání tabletu u nás ve Zlíně.

Děkujeme Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, Nadaci Charty 77, Mall.cz, Vodafone a deníku Blesk za jejich spojení a realizaci skvělého projektu.

Děkujeme, že nám pomáháte!


Opatření kvůli koronaviru
19.03.2020

Dle nařízení vlády ze dne 18.3.2020 jsme nuceni přerušit poskytování sociální služby Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Dále vláda zakázala klientům domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením vycházet mimo objekt či areál zařízení (dle Usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020).

Vláda rovněž doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení.

Od 6. 3. 2020 do odvolání rovněž platí zákaz návštěv ve všech našich zařízeních, dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Zlíně.

1) Usnesení vlády č_239
2) Usnesení vlády č_240


Den otevřených dveří
23.10.2019

pořádají Dům služeb seniorům, Odlehčovací služba Hvězda a Denní stacionář pro klienty s mentální postižením a duševním onemocněním

Dne 23.10. 2019- od 9:00 do 16:30 na adrese: Zarámí 4077, Zlín 760 01

Program dne:
 • 09:00 - 10:30 - Prohlídky středisek s výkladem
 • 10:30 - 11:00 - Hudební vystoupení klientů
 • 11:00 - 16:30 - Prohlídky středisek s výkladem

 • Návštěva Miroslava Donutila
  30.1.2019

  Dne 30. ledna 2019 navštívil naši organizaci v rámci projektu Ježíškova vnoučata populární a oblíbený český divadelní a filmový herec, moderátor a bavič, pan Miroslav Donutil, který besedoval nejen s našimi klienty hospice, ale i domova seniorů ve Zlíně - Malenovicích. Setkání bylo velmi zdařilé a příjemné.

  Chtěli bychom touto cestou panu Miroslavu Donutilovi poděkovat za to, že si našel čas a přijel mezi nás, a popřát jemu i celé jeho rodině hodně zdraví, pohody v osobním životě a v jeho umělecké tvorbě v roce 2019.


  Vystoupení skupiny Duo-Elán
  14.11.2018

  Dne 14.11. uskutečnila skupina Duo-Elán dlouho očekávané vystoupení pro naše klienty ve Zlíně (DSS), které se velmi líbilo. Klienti si spolu se dvěma sympatickými členy této skupiny zazpívali. Vystoupení trvalo nepřetržitě 1 hod a 30 min. Příští vystoupení budou mít pro naše klienty ve středu 21.11. v Malenovicích.


  Mezinárodní konference
  18.10.2018

  Dne 18. 10. 2018 uspořádala naše organizace mezinárodní konferenci "Trendy sociálních služeb ve 21. století" za účasti představitele polské univerzity v Toruni, poslanců parlamentu ČR a záštitu převzala ministryně MPSV pí. Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc.