Výsledky ankety spokojenosti klientů "HVĚZDA z.ú."
2022

Zde naleznete výsledky a vyhodnocení dvou anket spkojenosti klientů "HVĚZDA z.ú."

Výsledky ankety spokojenosti klientů "HVĚZDA z.ú." - říjen 2022
Výsledky ankety spokojenosti klientů "HVĚZDA z.ú." - prosinec 2022


Mikulášská nadílka.


Ohlédnutí za pandémii COVID – 19
15.5.2021

V posledních dvou letech byla nejen Česká republika, ale i celý svět zasažen mimořádnou událostí a to epidemielogickou situací – pandemií – COVID-19. Nebyla tím ušetřena ani naše organizace „Hvězda zú.“ , kdy jako poskytovateli sociálních a zdravotních služeb neziskovým způsobem nesoběstačným seniorům a těžce zdravotně postiženým osobám, se dopady různých opatření a nařízení vlády ČR či k tomu pověřených ministerstev nevyhnuly. Péče o tzv. rizikovou skupinu lidí a zabezpečení jejich ochrany před nákazou COVID - 19, dodržení všech hygienických podmínek, jakož i prokazování bezinfekčnosti jednotlivých zaměstnanců poskytující příslušnou péči, s sebou přineslo zvýšené náklady a pracovní nasazení všech zaměstnanců organizace , na přijatá ještě přísnější bezpečností a hygienická opatření v “HVĚZDA z.ú.“, které se projevily i nepředpokládanými zvýšenými náklady na provoz.

Při dodržování přísného krizového plánu se nám podařilo uchránit seniory-klienty od nákazy COVID-19 i ve spolupráci s příbuznými klientů , kteří dodržovali krizová opatření. Náš dík patří nejen Krajskému úřadu Zlín a Magistrátu města Zlína za poskytnou pomoc,ale i dobrovolníkům (např. z řad hasičů) a neznámým lidem, kteří v počátcích pomohli organizaci tím, že šili roušky, které nám potom poskytli. Za to jim patří náš dík. Rovněž poděkování patří i zaměstnancům organizace, kteří v této nelehké náročné době obstáli.

V této době jsme nabídli na základě výzvy vlády rovněž pomoc nemocnici v Uh. Hradišti v podobě vyčleněného prostoru pro jejich pacienty a tato nabídnutá pomoc byla ze strany vedení nemocnice přijata a využita.


Tablet od srdce
23.5.2020

Společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“.

Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, nyní spouštíme audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu HUAWEI MediaPad T5, který je nyní v našich zařízeních k dispozici.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) je 775 893 132 pro Domov seniorů ve Zlíně – Malenovicích a 775 890 818 pro Dům služeb seniorům ve Zlíně.

Tablety obsluhuje naše pracovnice a je v provozu denně od 9:00 do 14:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp. Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Naše pracovníce po přijetí hovoru vyhledají Vašeho blízkého a budou asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 min.

Děkujeme společnosti Philip Morris ČR a.s. za osobní předání tabletu u nás ve Zlíně.

Děkujeme Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, Nadaci Charty 77, Mall.cz, Vodafone a deníku Blesk za jejich spojení a realizaci skvělého projektu.

Děkujeme, že nám pomáháte!


Den otevřených dveří
23.10.2019

pořádají Dům služeb seniorům, Odlehčovací služba Hvězda a Denní stacionář pro klienty s mentální postižením a duševním onemocněním

Dne 23.10. 2019- od 9:00 do 16:30 na adrese: Zarámí 4077, Zlín 760 01

Program dne:
 • 09:00 - 10:30 - Prohlídky středisek s výkladem
 • 10:30 - 11:00 - Hudební vystoupení klientů
 • 11:00 - 16:30 - Prohlídky středisek s výkladem

 • Návštěva Miroslava Donutila
  30.1.2019

  Dne 30. ledna 2019 navštívil naši organizaci v rámci projektu Ježíškova vnoučata populární a oblíbený český divadelní a filmový herec, moderátor a bavič, pan Miroslav Donutil, který besedoval nejen s našimi klienty hospice, ale i domova seniorů ve Zlíně - Malenovicích. Setkání bylo velmi zdařilé a příjemné.

  Chtěli bychom touto cestou panu Miroslavu Donutilovi poděkovat za to, že si našel čas a přijel mezi nás, a popřát jemu i celé jeho rodině hodně zdraví, pohody v osobním životě a v jeho umělecké tvorbě v roce 2019.


  Vystoupení skupiny Duo-Elán
  14.11.2018

  Dne 14.11. uskutečnila skupina Duo-Elán dlouho očekávané vystoupení pro naše klienty ve Zlíně (DSS), které se velmi líbilo. Klienti si spolu se dvěma sympatickými členy této skupiny zazpívali. Vystoupení trvalo nepřetržitě 1 hod a 30 min. Příští vystoupení budou mít pro naše klienty ve středu 21.11. v Malenovicích.


  Mezinárodní konference
  18.10.2018

  Dne 18. 10. 2018 uspořádala naše organizace mezinárodní konferenci "Trendy sociálních služeb ve 21. století" za účasti představitele polské univerzity v Toruni, poslanců parlamentu ČR a záštitu převzala ministryně MPSV pí. Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc.