Žádosti o přijetí :

 • Žádost o přijetí do denního stacionáře
 • Žádost o přijetí do Domova seniorů
 • Vyjádření lékaře - Domov seniorů
 • Žádost o přijetí do Hospic Hvězda
 • Žádost o přijetí do Domu služeb seniorům
 • Vyjádření lékaře - Dům služeb seniorům
 • Žádost o přijetí do střediska Odlehčovací služba Hvězda
 • Posudek o zdravotním stavu - Odlehčovací služba Hvězda

Výroční zprávy :

 • Výroční zpráva 2018
 • Rozvaha pro výdělečné organizace 2018
 • Výkaz zisku a ztrát 2018
 • Příloha k účetní závěrce 2018

Informační materiály

  Denní stacionář:

 • Informační brožura Denní stacionář
 • Informační brožura Denní stacionář stručná verze

  Odlehčovací služba:

 • Popis realizace poskytování sociální služby
 • Informační brožura
 • Informační leták

Katalog organizace :

 • Katalog organizace