Žádosti o přijetí :

 • Žádost o přijetí - Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním
 • Žádost o přijetí – Domov seniorů
 • Posudek o zdravotním stavu – Domov seniorů
 • Žádost o přijetí – Hospicová péče
 • Žádost o přijetí – Dům služeb seniorům
 • Posudek o zdravotním stavu – Dům služeb seniorům

Výroční zprávy :

 • Výroční zpráva 2020
 • Rozvaha pro nevýdělečné organizace 2020
 • Výkaz zisku a ztrát 2020
 • Příloha k účetní závěrce 2020
 • Výroční zpráva 2019
 • Rozvaha pro nevýdělečné organizace 2019
 • Výkaz zisku a ztrát 2019
 • Příloha k účetní závěrce 2019

Informační materiály

  Denní stacionář:

 • Denní stacionář Informační brožura - Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním
 • Informační brožura - Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním (stručná verze)

Ostatní dokumenty :

 • Katalog organizace
 • Dvacet let organizace
 • Hvězda(english)