Práce našich klientů

Naši klienti z Denního stacionáře pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním velmi rádi pracují s hlínou, podílejí se na návrzích a vytvářejí tak různé motivy, které sami modelují. Vznikají tak krásné výrobky, které prezentujeme a prodáváme na nejrůznějších jarmarcích. Zde se můžete podívat na některé výrobky pocházející z našich dílen.