Přehled plateb pro klienta

Domov seniorů, Domov se zlváštním režimem

Jednolůžková bytová jednotka

Platba za základní činnostiplatba / denplatba / 28platba / 30platba / 31
Poskytnutí ubytování
jednolůžková bytová jednotka)
210 Kč5 880 Kč6 300 Kč6 510 Kč
Poskytnutí stravy
(snídaně, oběd, večeře)
170 Kč4 760 Kč5 100 Kč5 270 Kč
Platba celkem
380 Kč10 640 Kč11 400 Kč11 780 Kč

Dvojlůžková bytová jednotka

Platba za základní činnostiplatba / denplatba / 28platba / 30platba / 31
Poskytnutí ubytování
(dvojlůžková bytová jednotka)
200 Kč5 600 Kč6 000 Kč6 200 Kč
Poskytnutí stravy
(snídaně, oběd, večeře)
170 Kč4 760 Kč5 100 Kč5 270 Kč
Platba celkem
370 Kč10 360 Kč11 100 Kč11 470 Kč

Trojlůžková bytová jednotka

Platba za zíkladní činnostiplatba / denplatba / 28platba / 30platba / 31
Poskytnutí ubytování
(trojlůžková bytová jednotka)
200 Kč5 600 Kč6 000 Kč6 200 Kč
Poskytnutí stravy
(snídaně, oběd, večeře)
170 Kč4 760 Kč5 100 Kč5 270 Kč
Platba celkem
370 Kč10 360 Kč11 100 Kč11 470 Kč

Vícelůžková bytová jednotka

Platba za zíkladní činnostiplatba / denplatba / 28platba / 30platba / 31
Poskytnutí ubytování
(víceůžková bytová jednotka)
180 Kč5 040 Kč5 400 Kč5 580 Kč
Poskytnutí stravy
(snídaně, oběd, večeře)
170 Kč4 760 Kč5 100 Kč5 270 Kč
Platba celkem
350 Kč9 800 Kč10 500 Kč10 850 Kč