Projekty

Hvězda z.ú.

Manažerem projektů je PaedDr. Jiří Schincke, který má dovednosti a dlouholeté zkušenosti v tvorbě projektů, udržitelnosti, kreativity a inovace (prostřednictvím organizace Bohemia EU Planners s.r.o.), o čemž mimo jiné svědčí i obdržení certifikátu Manager of adult education QMV (u Bank Institute High School Parague a.s.).


Klíčoví pracovníci podílející se na projektech mají dlouholeté zkušenosti s projekty EU.

Organizace má navázanou spolupráci v oblasti geriatrie a gerontologie s prof. Imre Semsei, Fakulty of Health, Medical and Health Science Center University of Debrecen (Maďarsko); p. Urs Fernau; RothkreusCampusm Altenpleschule Kronberg ; (Frankfurt - Kronberg - Německo); Ronaldem Söllnerem; DACHVERBAND NÖ SELBSTIHLFE (Rakousko), s Giacintem Tommasini s Udine (Itálie) s Katolickou Univerzitou v Ružomberoku, Teologickou fakultou Košice, s UTB Fakultou managementu a ekonomiky Zlín (diplomové a ročníkové práce).
Navázaná spolupráce se týká vzdělávání a výměny zkušeností, aktivní účasti na konferencích a publikační činnosti.

V roce 2018 jsme vytvořili pro zdravotní školu ve Zlíně školící středisko v našich zařízeních a v této spolupráci pokračujeme i v roce 2019.

Grundtvig

Organizace byla velmi úspěšná v projektech Grundtvig : Partnerství Grundtvig v centrální Evropě pro celoživotní vzdělávání v sociálních službách a zdravotní péči - "HVĚZDA z.ú." jako koordinátor, realizace 2009 - 2011 (spolupartneři Slovensko a Itálie). Organizace získala ocenění NAEP za úspěšnou realizaci projektu programu Grundtvig „Partnerství for Life - Long Education in Health and Social care“ v období 1. 8. 2009 - 31. 7. 2011.

OPVK

Vzdělávací program pro pracovníky v oblasti sociálně-zdravotních službách pro seniory - "HVĚZDA z.ú." jako příjemce dotace, bez partnerů, realizace 2013 – 2015.
V rámci vzdělávacího programu byla natočena krátká instruktážní videa (celkem 11) zabývající se ošetřovatelskými činnostmi pracovníků v sociálních službách.
Partnerství jako komplexní rozvoj kompetencí a vzdělávání v oblasti managementu ve zdravotnictví, příjemce UTB Zlín, realizace 2012 - 2014, "HVĚZDA z.ú." jako partner;

OPLZZ

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech - "HVĚZDA z.ú." jako realizátor vzdělávacích aktivit (kurzů), realizace září - listopad 2012;