Přehled plateb pro klienta

 • Ceníky bytových jednotek .

Dokument před nástupem

 • Žádost o přijetí: formulář .
 • Vyjádření lékaře: formulář .
 • Vnitřní pravidla: formulář .

Středisko Domov seniorů

Středisko Domov seniorů bylo vybudováno pro cílovou skupinu částečně či úplně nesoběstačných seniorů a těžce zdravotně postižených osob, jenž vyžadují trvalé poskytování individualizované komplexní ošetřovatelské péče.

Základní ideou a stručným obsahem projektu je nahradit všem klientům ve středisku jejich předchozí domov, vytvořit jim vhodné prostředí a optimální podmínky ke zvládání nové náročné situace a umožnit tak co nejplynulejší přechod na změnu, kterou si jejich zdravotní a sociální handicap vyžaduje. Zabezpečit jim v potřebném rozsahu trvalé poskytování individualizované komplexní péče.

Domov seniorů je rezidenční zařízení, které poskytuje svým klientům nepřetržitě 365 dnů v roce sociální služby, zdravotní a ošetřovatelskou péči, ostatní a doplňkové služby. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, musí působit na klienty aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

Sociální služby a péče jsou poskytovány v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Cílem sociálních služeb a péče v zařízení:

 • poskytnout nový, trvalý domov osobám, které patří do cílové skupiny
 • zajistit důstojné a aktivní prožití života a stáří

Cílovou skupinu tvoří:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

V zařízení jsou umístěni i klienti, jejichž stav vyžaduje odlišnosti v poskytované ošetřovatelské péči, většinou dané vyšší frekvencí jednotlivých ošetřovatelských úkonů nebo jejich rozsahem. U některých klientů se jedná o individuální indikované ošetřovatelské postupy.

S ohledem na specifické potřeby a požadavky klientů jsou upraveny podmínky prostorové, technické a personální tak, aby klientům byla zajištěna optimální péče.

Služby a péče jsou klientům celého střediska poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Středisko Domov seniorů je registrováno jako sociální služba, poskytovaná již od 1. 10. 2000 – identifikátor 3552661. Kapacita zařízení je 45 lůžek.

Přehled plateb pro klienta

 • Ceníky bytových jednotek .

Dokument před nástupem

 • Žádost o přijetí: formulář .
 • Vyjádření lékaře: formulář .

Středisko Dům služeb seniorům

Dům služeb seniorům je od 1. 1. 2012 registrovanou službou domov se zvláštním režimem – identifikátor 7085806.
Důvodem vzniku je vysoká poptávka a potřebnost lidí s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, kteří vzhledem ke svému znevýhodnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a nemohou zůstat ve svém sociálním prostředí.

Posláním střediska Dům služeb seniorům je poskytovat pomoc a podporu takto znevýhodněným osobám z celé České republiky a zajistit jim důstojné prožití aktivního, rovnoprávného a plnohodnotného života srovnatelného s životem běžné populace.

Dům služeb seniorům je umístěn v bezbariérovém devítipodlažním objektu v centru města Zlína s výbornou dostupností všech služeb. Kapacita domova je 14 lůžek.

Ubytování poskytujeme v moderních a komfortně vybavených jednolůžkových a dvoulůžkových bytových jednotkách, jejichž součástí je bezbariérová koupelna s toaletou a kuchyňský kout.

Stravování klientům nabízíme v celé šíři dietního systému. Zařízení disponuje vlastní jídelnou, bufetem, velkou a malou společenskou místností, rukodělnou a keramickou dílnou, relaxační místností, místností pro rehabilitace, vodoléčbu a elektroléčbu.

Náplň dne je tvořena širokou nabídkou aktivizačních a volnočasových činností, které jsou přizpůsobeny zájmům a potřebám klientů.

Cílovou skupinu tvoří:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí)

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Služby a péče jsou klientům celého střediska poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Další střediska