Dokument před nástupem

  • Žádost o přijetí: formulář .

Středisko Hospicová péče

Středisko Hospicová péče je nestátní zdravotnické zařízení, jenž je registrováno u Krajského úřadu Zlínského kraje, a to od 1. 5. 2003.

Jedná se o zdravotní službu poskytovanou ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Posláním střediska Hospicová péče je poskytování paliativní péče, tzn. odstraňování či zmírňování příznaků postupující závažné nevyléčitelné nemoci, u níž byly v léčbě (s ohledem na příčinu) vyčerpány všechny možnosti a prostředky vedoucí k uzdravení nemocného. Znamená to přijetí závažné nezvratné skutečnosti, snahu o smíření s realitou a její přijetí nemocným i rodinou.
Klientům je poskytována obecná i specializovaná paliativní péče.

Činnost střediska je rozdělena do 3 oblastí:

  • pomoc nemocnému i jeho rodině před vlastní hospitalizací
  • péče o nemocného v období vlastní hospitalizace
  • péče o tělo zemřelého a pomoc pozůstalým

Další střediska