Dokument před nástupem

 • Žádost o přijetí: formulář .

Středisko Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním

Základní myšlenka denního stacionáře je poskytovat lidem s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením a duševním onemocněním sociální službu s programy, které podporují klienty v samostatnosti, napomáhají jejich zapojení do konkrétních činností a rozvíjí jednotlivé stránky jejich osobnosti. Středisko jim umožňuje rozvoj dovedností, schopností, vědomostí, vzdělání a aktivní využití volného času. Zároveň poskytuje svým klientům potřebnou pomoc a podporu při zvládání všech základních činností.

Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním je od 1. 10. 2000 registrován u Krajského úřadu Zlínského kraje jako sociální služba – identifikátor 3253298.

Cílová skupina:

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladí dospělý (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)

Cílovou skupinou střediska nejsou:

 • osoby se závislostí na návykových látkách
 • osoby s poruchou chování neumožňující soužití v kolektivu
 • osoby se sklony k agresivitě ohrožující na zdraví sebe či jinou osobu
 • osoby trpící infekčním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem nemoci
 • osoby mladší 19 let

Další střediska