HVĚZDA z.ú.

home sitemap kontakt

Občanské sdružení, které chrání Vaše zájmy
a je Vám oporou...


GDPR

 

 Informace o zpracování osobních údajů

 

″Hvězda – zapsaný ústav″ (dále jen z.ú.) je charitativní iniciativa. Ve své činnosti je mezikonfesní, nepolitická, neodborová a nestranická. Sdružení bylo založeno 6. března 2000 podle zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Registraci Stanov občanského sdružení provedlo Ministerstvo vnitra České republiky dne 10. 5. 2000 pod číslem jednacím VS/1-1/43725/00-R a změna stanov byla provedena dne 3.4.2006.

 

Dne 24. května 2000 bylo přiděleno Statistickým úřadem Praha identifikační číslo organizace – 708 29 560. Následně byla provedena registrace u Finančního úřadu ve Zlíně s DIČ CZ70829560.

Registraci Odborné zdravotní péče v domácím prostředí - HOME – CARE vydal Okresní úřad Zlín dne 1. 9. 2000 pod číslem RZ-196/639/2000, registrace byla rozšířena rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje o hospicovou péči s platností ode dne 1. 5. 2003 (čj. ZD/800/2/2003/K1).

Dne 15. 7. 2004 občanské sdružení prošlo výběrovým řízením podle zákona číslo 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, na jehož základě bylo doporučeno zdravotním pojišťovnám uzavřít s OS smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče.

Posláním organizace je pomáhat sociálně znevýhodněným spoluobčanům zkvalitnit jejich život v integraci do společnosti prostřednictvím různých forem sociálních služeb, zdravotní péče a sociálně-zdravotní péče.

V 2. pol. roku 2014 se organizace přetransformovala na zapsaný ústav na základě nového občanského zákoníku.

V současné době z.ú. poskytuje své služby v kraji Zlínském. Služby mohou využívat klienti ze všech krajů České republiky i ze zahraničí.

25.6.2008 získala organizace certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2001 u společnosti ITC a.s v současné  době je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 2001:2016. Je držitelem ocenění Podnik Fair play 2007, 2008 na základě etického kodexu; v r. 2015, 2016,2017 získala ocenění Důvěryhodná firma za žádné negativní ohlasy, etiku v oblasti podnikání a zodpovědný přístup ke klientům a obchodních  partnerů. 

V roce 2014 získala organizace ocenění služeb od APSS ČR, tzv. 5 hvězdiček. Toto ocenění organizace obhájila i v r. 2017.

 

V rámci zajišťování svých poskytovaných služeb  je organizace správcem osobních údajů a jejich zpracování je prováděno za účelem poskytování svých služeb.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Právním  základem pro zpracování osobních údajů je:

 

- nezbytné zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stanou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před  uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

 

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se  na organizaci "Hvězda z.ú." Zlín vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

 

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR)

 

Právním titulem zpracování osobních  údajů je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich  předání orgánům,  úřadům nebo institucím není naší organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

 

Při zpracování osobních údajů nedochází v naší organizaci k automatickému rozhodování, na jehož základě by byly učiněny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv osob či oprávněných zájmů občanů.

 

Osobní údaje jsou zpracovány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným předpisem VP č. 5 Spisový a  skartační řád vydaný v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

 

Máte právo:

 

a)      požadovat umožnění přístupu ke svým os. údajům

b)      požadovat opravu nepřesných os. údajů (domníváte-li se, že osobní údaje zpracované  u organizace jsou nepřesné)

c)      požadovat vymazání svých os. údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování

d)      podat stížnost u dozorového orgánu

 

Vaše požadavky budou vždy zodpovědně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vúči naší organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů

 

 Novinky a aktuality
14.2.2019
Dne 30. ledna 2019 navštívil naši organizaci v rámci projektu Ježíškova vnoučata populární a oblíbený český divadelní a filmový herec, moderátor a bavič, pan Miroslav Donutil, který besedoval nejen s našimi klienty hospice, ale i domova seniorů ve Zlíně - Malenovicích. Setkání bylo velmi zdařilé a příjemné.
více informací
22.11.2018
Dne 14.11. uskutečnila skupina Duo-Elán dlouho očekávané vystoupení pro naše klienty ve Zlíně (DSS), které se velmi líbilo. Klienti si spolu se dvěma sympatickými členy této skupiny zazpívali. Vystoupení trvalo nepřetržitě 1 hod a 30 min. Příští vystoupené budou mít pro naše klienty ve středu 21.11. v Malenovicích.
více informací
31.10.2018
Dne 18. 10. 2018 uspořádala naše organizaci mezinárodní konferenci "Trend 21. stol. v sociálních službách" za účasti představitele polské univerzity v Toruni, poslanců parlamentu ČR a záštitu převzala ministryně MPSV pí. Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc.
23.9.2018
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 10. 10. 2018 ve střediscích Dům služeb seniorům a Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním. Pozvánka ZDE .
5.10.2017
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 8. 11. 2017 ve střediscích Dům služeb seniorům a Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním. ZDE naleznete pozvánku a program.
5.4.2017
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2016 včetně příloh.
10.2.2016
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně je ve středisku Domov seniorů a ve středisku Hospic Hvězda s okamžitou platností až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu výrazného vzestupu výskytu chřipkových onemocnění. Děkujeme za pochopení.
25.11.2015
Poděkování za darování ročního předplatného týdeníku Zlínský deník
více informací
23.7.2015
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2014 včetně příloh.
7.3.2015
Dle doporučení KHS ve Zlíně byl zákaz návštěv ve všech našich zařízeních odvolán.
3.3.2015
Dne 27. 2. 2015 bylo ukončeno naší organizací výběrové řízení na dodavatele sprchových a polohovacích lůžek v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních organizace. Více informací naleznete zde: ZDE
9.2.2015
Dne 9. 2. 2015 bylo vyhlášeno naší organizací výběrové řízení na dodavatele sprchových a polohovacích lůžek v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních organizace. Více informací naleznete zde: ZDE
12.8.2014
Od 1.7.2014, na základě notářského zápisu N 79/2014, NZ 63/2014 JUDr. Evy Dufkové, došlo ke změně právní formy spolku na ústav s názvem "HVĚZDA z.ú.". K tomutu datu byl proveden zápis změn ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 7971 vedená u Krajského soudu v Brně.
30.6.2014
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2013.
7.5.2014
Dne 10. 4. 2014 bylo v Domě služeb seniorům slavnostně předáno ocenění Značka kvality v sociálních službách s pěti hvězdičkami. Více informací a fotodokumentaci naleznete ZDE
12.12.2012
Dne 9.12.2012 se v kostele sv. Mikuláše v Praze uskutečnil adventní charitativní koncert, který byl věnovaný našemu občanskému sdružení. Lidé mohli formou DMS či telefonátu přispívat finanční dary, které využijeme na obnovu kuchyně a další náklady spojené se stravovacím provozem. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem dárcům, kteří koncert sledovali a rozhodli se přispět i v době nelehké finanční situace. Vaší podpory si velmi vážíme a přejeme Vám krásné prožití svátků Vánočních. Přenos z adventního koncertu lze shlédnout ZDE
4.11.2008
Věnujte pozornost i stránkám internetového klubu seniorů Hvězda-Zlín. Lekce probíhají přímo v Domě služeb seniorům na Zarámí. Více informací naleznete na stránkách: www.seniorklubzlin.estranky.cz

Rychlý kontakt

Bc. Miroslava Kalivodová
Sokolovská 967
763 02 Zlín-Malenovice

tel.:

E-mail:

+420 577 113 542
+420 606 722 666
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz

Zasílání novinek emailem

Chcete-li být pravidelně informovánio dění v naší společnosti nebo o novinkách v našich službách a produktech, zaregistrujte prosím svůj email

© SdruzeniHvezda.cz |

Úvodní stránka | Přehled středisek | Výrobky z keramické dílny | Foto - video | Ke stažení | Chcete nás podpořit | Kontakty | Edukační centrum | Projekty | Video | Jídelníček | Pomáhají nám | Oceňování nemovitého majetku |
Warning: require(/home/webs/www.hvezdazu.cz/html/wdads/Wdads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/webs/www.hvezdazu.cz/html/index.php on line 351

Fatal error: require(): Failed opening required '/home/webs/www.hvezdazu.cz/html/wdads/Wdads.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/webs/www.hvezdazu.cz/html/index.php on line 351