HVĚZDA z.ú.

home sitemap kontakt

Občanské sdružení, které chrání Vaše zájmy
a je Vám oporou...

 

english

Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení (LLP) zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání.

Program LLP:

 Comenius
MŠ, ZŠ, VŠ

Erasmus

 Leonardo da Vinci
Odborné vzdělávání
 Grundtvig
Všeobecné vzdělávání dospělýcz

 Průřezový program
Evropská jazyková cena Label
Studijní návštěvy pro experty v oblasti vzdělávání (SVES)

 Program Jean Monnet
Podporu výuky,  výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovní VŠ institucí


Cíl programuGrundtvig:
Podporovat:
- spolupráci mezi organizacemi vzdělávající dospělé
- mobilitu osob zapojených do dalšího vzdělávání v celé Evropě
- rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání
- zlepšení pedagogických postupů a řízení

Aktivity programu Grundtvig:

Decentralizované:
- mobility osob pro jednotlivce
- PROJEKTY PARTNERSTVÍ
- workshopy
- dobrovolnické projekty

Centralizované:
- multilaterární projekty
- tématické sítě odborníků

V roce 2009 jsme získlai grant projektu Grundtvig, a to na Projekt partnerství.
Stali jsme se koordinátorem tohoto projektu a našimi partnery jsou:
- Universita Konštantýna filozofa Nitra
- Adest Italy

Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností v oblasti společného zájmu.

Hlavním cílem partnerství je vytvoření programu celoživotního vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnických a sociálních zařízeních s nadnárodním dopadem ve středoevropském regionu.
Základními pilíři programu jsou:
- Definice národních standardů zdravotní a sociální péče, které jsou přijaty jak  v nových členských zemích Evropské unie ve střední Evropě, tak i těch původních.
- Definice profilů personálních kompetencí.
- Definice potřeby jazykové průpravy - základní a profesionální.
- Definice obsahu a metodiky programů celoživotního vzdělávání akreditovaných na vnitrostátní úrovni.

Programy budou zaměřeny na tyto cílové skupiny:
- Stávající personál zdravotní péče a sociálních služeb.
- Nižší úroveň manažerů komerčních i neziskových zařízení zdraovtní péče a sociálních služeb a orgánů veřejné správy.
- Lidé, kteří se nachází v procesu profesní rekvalifikace.

Očekáváný dopad:
Vysoce kompetentní absolventi těchto akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání, které program učiní atraktivnějšími pro trh práce ve starých členských zemích EU a také zvýšení mobility pracovních sil v centrální Evropě. Odborné znalosti managementu zdravotní péče a sociálních služebk, které budou získány v akreditovaných programech LLE, který upevní standardy kvality sociálních služeb.
Definice standardů kvality sociálních služeb a zdravotní péče, které by byly atraktivní pro klienty a podporovali by mobilitu klientů služeb v nových členských státech EU.

Setkání v Nitře (17.11.2009)

Nitra 2009

Setkání v Padově (31.1. - 2.2.2010)

setkání v Padobě 2010

chráněné dílny Padova

Setkání v Praze (23. - 25.8.2010)

setkání v Praze

Workshop partnerů ve Zlíně (4.11.2010)

workshop ve Zlíně

workshop ve Zlíně

Setkání v Nitře (16. - 17.2.2011)

přednáška Nitra

přednáška Nitra

přednáška Nitra

Setkání ve Vicenze (11. - 16.4.2011)

setkání Vicenza

Závěrečná konference ve Zlíně (19.5.2011)

závěrečná konference Zlín

Co se nám povedlo?

- vytvořili jsme komparativní studii, která se zabývá porovnáním sociálně - zdravotního systému v účastnických zemích. Popisuje a porovnává oblasti týkající se legislativy, historického exkurzu, odborné terminologie, vzdělávacího systému a praxe v dané oblasti.

- vznikla přednáška na téma Sociální podnikánía model řízení: pro zvýšení efektivnosti sociálních podniků je nutné v procese rozhodování zvažovat sociální, ekonomické cíle. Nevyhnutelná je potřeba zodpovědnosti, transparentnosti a zapojení akcionářů. Přednáška tento systém řízení podrobně analyzuje.

- vznikla přednáška na téma Sociální služby včera, dnes a zítra: přednáška se zabývá historickým průřezem sociálních služeb na území České republiky s přesahem do současnosti a budoucnosti.

- vznikl záznam ze závěrečné konference, na níž byly prezentovány výsledky partnerství

- vytvořili jsme 3 webové stránky partnerů,které popisují průběh našeho partnerství

- proběhl vzdělávací seminář Aktivizační a relaxační metody u seniorů

-
vytvořil se akreditovaný vzdělávací kurz Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče

Pokud Vás nějaký z výstupů zaujal, neváhejte a zašlete nám žádost o něj na e-mailovou adresu: sekretar.hvezdazlin@seznam.cz


publikace
 

 Nová publikace s příklady dobré praxe je na světě! Její elektronickou verzi si můžete stáhnout na internetových stránkách: http://www.naep.cz/index.php?news_id=698&language=cs&a=news&homepage=1&

 

 

 

 

 Novinky a aktuality
14.2.2019
Dne 30. ledna 2019 navštívil naši organizaci v rámci projektu Ježíškova vnoučata populární a oblíbený český divadelní a filmový herec, moderátor a bavič, pan Miroslav Donutil, který besedoval nejen s našimi klienty hospice, ale i domova seniorů ve Zlíně - Malenovicích. Setkání bylo velmi zdařilé a příjemné.
více informací
22.11.2018
Dne 14.11. uskutečnila skupina Duo-Elán dlouho očekávané vystoupení pro naše klienty ve Zlíně (DSS), které se velmi líbilo. Klienti si spolu se dvěma sympatickými členy této skupiny zazpívali. Vystoupení trvalo nepřetržitě 1 hod a 30 min. Příští vystoupené budou mít pro naše klienty ve středu 21.11. v Malenovicích.
více informací
31.10.2018
Dne 18. 10. 2018 uspořádala naše organizaci mezinárodní konferenci "Trend 21. stol. v sociálních službách" za účasti představitele polské univerzity v Toruni, poslanců parlamentu ČR a záštitu převzala ministryně MPSV pí. Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc.
23.9.2018
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 10. 10. 2018 ve střediscích Dům služeb seniorům a Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním. Pozvánka ZDE .
5.10.2017
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 8. 11. 2017 ve střediscích Dům služeb seniorům a Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním. ZDE naleznete pozvánku a program.
5.4.2017
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2016 včetně příloh.
10.2.2016
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně je ve středisku Domov seniorů a ve středisku Hospic Hvězda s okamžitou platností až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu výrazného vzestupu výskytu chřipkových onemocnění. Děkujeme za pochopení.
25.11.2015
Poděkování za darování ročního předplatného týdeníku Zlínský deník
více informací
23.7.2015
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2014 včetně příloh.
7.3.2015
Dle doporučení KHS ve Zlíně byl zákaz návštěv ve všech našich zařízeních odvolán.
3.3.2015
Dne 27. 2. 2015 bylo ukončeno naší organizací výběrové řízení na dodavatele sprchových a polohovacích lůžek v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních organizace. Více informací naleznete zde: ZDE
9.2.2015
Dne 9. 2. 2015 bylo vyhlášeno naší organizací výběrové řízení na dodavatele sprchových a polohovacích lůžek v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních organizace. Více informací naleznete zde: ZDE
12.8.2014
Od 1.7.2014, na základě notářského zápisu N 79/2014, NZ 63/2014 JUDr. Evy Dufkové, došlo ke změně právní formy spolku na ústav s názvem "HVĚZDA z.ú.". K tomutu datu byl proveden zápis změn ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 7971 vedená u Krajského soudu v Brně.
30.6.2014
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2013.
7.5.2014
Dne 10. 4. 2014 bylo v Domě služeb seniorům slavnostně předáno ocenění Značka kvality v sociálních službách s pěti hvězdičkami. Více informací a fotodokumentaci naleznete ZDE
12.12.2012
Dne 9.12.2012 se v kostele sv. Mikuláše v Praze uskutečnil adventní charitativní koncert, který byl věnovaný našemu občanskému sdružení. Lidé mohli formou DMS či telefonátu přispívat finanční dary, které využijeme na obnovu kuchyně a další náklady spojené se stravovacím provozem. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem dárcům, kteří koncert sledovali a rozhodli se přispět i v době nelehké finanční situace. Vaší podpory si velmi vážíme a přejeme Vám krásné prožití svátků Vánočních. Přenos z adventního koncertu lze shlédnout ZDE
4.11.2008
Věnujte pozornost i stránkám internetového klubu seniorů Hvězda-Zlín. Lekce probíhají přímo v Domě služeb seniorům na Zarámí. Více informací naleznete na stránkách: www.seniorklubzlin.estranky.cz

Rychlý kontakt

Bc. Miroslava Kalivodová
Sokolovská 967
763 02 Zlín-Malenovice

tel.:

E-mail:

+420 577 113 542
+420 606 722 666
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz

Zasílání novinek emailem

Chcete-li být pravidelně informovánio dění v naší společnosti nebo o novinkách v našich službách a produktech, zaregistrujte prosím svůj email

© SdruzeniHvezda.cz |

Úvodní stránka | Přehled středisek | Výrobky z keramické dílny | Foto - video | Ke stažení | Chcete nás podpořit | Kontakty | Edukační centrum | Projekty | Video | Jídelníček | Pomáhají nám | Oceňování nemovitého majetku |
Warning: require(/home/webs/www.hvezdazu.cz/html/wdads/Wdads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/webs/www.hvezdazu.cz/html/index.php on line 351

Fatal error: require(): Failed opening required '/home/webs/www.hvezdazu.cz/html/wdads/Wdads.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/webs/www.hvezdazu.cz/html/index.php on line 351