Vítejte na stránkách organizace "HVĚZDA z.ú."
    

"HVĚZDA z.ú." je zaměřena na poskytování sociálních služeb, zdravotních služeb, ostatních a doplňkových služeb neziskovým způsobem na vysoké profesionální úrovni.

Občanské sdružení "HVĚZDA - občanské sdružení" bylo založeno dne 6. března 2000 dle zákona číslo 83/1990 Sb., O sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Registraci Stanov občanského sdružení provedlo Ministerstvo vnitra České republiky dne 10. 5. 2000 pod číslem VS/1-1/43725/00-R a poslední změna stanov byla provedena dne 14. 5. 2013.

S ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to dnem 1. 1. 2014, výše uvedený subjekt "HVĚZDA - občanské sdružení" změnil svou právní formu z občanského sdružení na spolek.

K 1. 7. 2014 došlo ke změně právní formy ze spolku na zapsaný ústav, s názvem "HVĚZDA z.ú.", a to na základě notářského zápisu ze dne 20. 2. 2014. Organizace je nyní vedena u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U22.

Naše poslání

 • Je rozšíření praktického naplňování myšlenek humanismu, mezigenerační tolerance, solidarity a občanského soužití.
 • Naše cíle

 • Poskytovat kvalitní sociální služby, tj. dobře splňovat Standardy kvality sociálních služeb.
 • Veřejný závazek

 • Dlouhodobým působením (uživatel x poskytovatel) se budeme snažit o maximální rozvoj osobnosti, schopností a dovedností uživatele a jeho seberealizace při respektování jeho možností a schopností.
 • “HVĚZDA z.ú.“ nabízí:

  služby, které jsou poskytovány v 5 střediscích. Ve své činnosti vychází z Evropské charty práv a svobod seniorů žijících v ústavních zařízeních z r. 1993.

  • Ocenění

   Na vlastní žádost jsme zrušili certifikaci kvality od APSSČR a to z toho důvodu, že bychon nebyli schopni naplnit některé nové prostorové požadavky., které jsou postavené pro novější a nové objekty. Na kvalitě služeb se tím ale nic nemění. Navíc certifikace měla proběhnout v době covidové pandemii. Podle původních parametrů jsme certifikát jednou obhájili.

  Působíme již 20 let a naši práci děláme pečlivě a s úsměvem

  0

  Ocenění

  0

  Zaměstatnců

  0

  Spokojených klientů