HVĚZDA z.ú.

home sitemap kontakt

Občanské sdružení, které chrání Vaše zájmy
a je Vám oporou...

Denní stacionáře Seniorcentrum Naše služby poskytujem 24hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok
Nestátní zdravotnické zařízení Centrum krizové intervence Rozvoj lidských zdrojů

                                                                                                                                                

english version


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Den otevřených dveří, který se koná dne 8. 11. 2017 na Zarámí 4077 ve Zlíně ve středisku Dům služeb seniorům a Denním stacionáři pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Máte možnost prohlédnout si běžný chod našich zařízení, v rámci prohlídek bude možnost navštívit bytové jednotky klientů, společné prostory jako jsou jídelna, společenská místnost, rukodělná a keramická dílna, místnost fyzioterapie, relaxační místnost Snoezelen a další. V keramické dílně si mohou zájemci vyzkoušet práci s hlínou a zhotovit si nějaký výrobek.

Návštěvníci se tak budou moci seznámit s každodenním životem našich klientů, a také s jejich volnočasovými aktivitami.

Těšíme se naviděnou.

Pozvánka a program


Vítejte na stránkách organizace "HVĚZDA z.ú."

úvodni obrázek

"HVĚZDA z.ú."

je zaměřena na poskytování sociálních služeb, zdravotních služeb, ostatních a doplňkových služeb neziskovým způsobem na vysoké profesionální úrovni.

Občanské sdružení "HVĚZDA - občanské sdružení" bylo založeno dne 6. března 2000 dle zákona číslo 83/1990 Sb., O sdružování občanů ve  znění pozdějších předpisů. Registraci Stanov občanského sdružení provedlo Ministerstvo vnitra České republiky dne 10. 5. 2000 pod číslem VS/1-1/43725/00-R a poslední změna stanov byla provedena dne 14.5.2013.
S ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to dnem 1. 1. 2014, výše uvedený subjekt "HVĚZDA - občanské sdružení" změnil svou právní formu z občanského sdružení na spolek.
K 1.7.2014 došlo ke změně právní formy ze spolku na zapsaný ústav, s názvem "HVĚZDA z.ú.", a to na základě notářského zápisu ze dne 20.2.2014. Organizace je nyní vedena u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U22.

IČO organizace: 708 29 560


posláním organizace "HVĚZDA z.ú."

je rozšíření praktického naplňování myšlenek humanismu, mezigenerační tolerance, solidarity a občanského soužití.cíle organizace "hvězda z.ú.":

 • poskytovat kvalitní sociální služby, tj. dobře splňovat Standardy kvality sociálních služeb,
 • dlohodobě modernizovat novým a kvalitnějším vedením,
 • zviditelňovat organizaci investicemi do reklamních letáků, informačních tabulí, Manuálů pro zaměstnance apod., z důvodu zvášení informovanosti o organizaci,
 • spolupracovat se zdravotními pojišťovnami, což se kladně projeví na hospodaření organizace,
 • zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců.

veřejný závazek organizace "HVĚZDA z.ú.":

 1. Dlouhodobým působením (uživatel x poskytovatel) se budeme snažit o maximální rozvoj osobnosti, schopností a dovedností uživatele a jeho seberealizace při respektování jeho možností a schopností.
 2. Vytvářet takové prostředí, aby uživatelé měli pocit jistoty, spokojenosti. (To znamená, že uživatelé se zapojují do vytváření programů, sami si vybírají aktivity, které jim nejvíce vyhovují, nenutíme je podílet se na všech nabízených aktivitách).
 3. Mlčenlivost pracovníků o informacích získaných od zákonných zástupců dle § 100 zák. č. 108/2006 Sb.
 4. Respektovat jedinečnost, individualitu klienta.
 5. Dbát na soukromí a intimitu, zejména v rámci osobní hygieny.
 6. Dbát na kvalitní komunikaci mezi pracovníky zařízení a uživateli.
 7. Zajistit další vzdělávání pracovníků.
 8. Pravidelné hodnocení služby (rozhovory s uživateli, jejich zákonnými zástupci a zápisy).
 9. Upevňovat návyky u uživatelů vedoucí k nezávislému způsobu života.

uvodni obrazek

Pro naplnění svého poslání a cílů nabízí “HVĚZDA z.ú. služby, které jsou poskytovány v 7 střediscích. Ve své činnosti vychází z Evropské charty práv a svobod seniorů žijících v ústavních zařízeních z r. 1993.

K zajištění nejvyšší možné kvality v poskytovaných službách získalo středisko mezinárodní certifikát ČSN EN ISO 9001:2009. To znamená, že základním metodickým článkem všech aktivit a činností je zpracování procesů, standardů, vnitřních předpisů a jiných vnitroorganizačních norem, které podrobně stanoví konkrétní postupy. V roce 2008 získala organizace "HVĚZDA z.ú." ocenění Podnik Fair play 2007 na základě etického auditu organizace, v roce 2009 tento titul obhájila a stala se tak nositelem ocenění Podnik Fair play 2007,2008.

 

certifikát certifikat certifikát

Podnik Fair play 2007,2008


Novinky a aktuality
14.2.2019
Dne 30. ledna 2019 navštívil naši organizaci v rámci projektu Ježíškova vnoučata populární a oblíbený český divadelní a filmový herec, moderátor a bavič, pan Miroslav Donutil, který besedoval nejen s našimi klienty hospice, ale i domova seniorů ve Zlíně - Malenovicích. Setkání bylo velmi zdařilé a příjemné.
více informací
22.11.2018
Dne 14.11. uskutečnila skupina Duo-Elán dlouho očekávané vystoupení pro naše klienty ve Zlíně (DSS), které se velmi líbilo. Klienti si spolu se dvěma sympatickými členy této skupiny zazpívali. Vystoupení trvalo nepřetržitě 1 hod a 30 min. Příští vystoupené budou mít pro naše klienty ve středu 21.11. v Malenovicích.
více informací
31.10.2018
Dne 18. 10. 2018 uspořádala naše organizaci mezinárodní konferenci "Trend 21. stol. v sociálních službách" za účasti představitele polské univerzity v Toruni, poslanců parlamentu ČR a záštitu převzala ministryně MPSV pí. Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc.
23.9.2018
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 10. 10. 2018 ve střediscích Dům služeb seniorům a Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním. Pozvánka ZDE .
5.10.2017
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 8. 11. 2017 ve střediscích Dům služeb seniorům a Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním. ZDE naleznete pozvánku a program.
5.4.2017
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2016 včetně příloh.
10.2.2016
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně je ve středisku Domov seniorů a ve středisku Hospic Hvězda s okamžitou platností až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu výrazného vzestupu výskytu chřipkových onemocnění. Děkujeme za pochopení.
25.11.2015
Poděkování za darování ročního předplatného týdeníku Zlínský deník
více informací
23.7.2015
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2014 včetně příloh.
7.3.2015
Dle doporučení KHS ve Zlíně byl zákaz návštěv ve všech našich zařízeních odvolán.
3.3.2015
Dne 27. 2. 2015 bylo ukončeno naší organizací výběrové řízení na dodavatele sprchových a polohovacích lůžek v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních organizace. Více informací naleznete zde: ZDE
9.2.2015
Dne 9. 2. 2015 bylo vyhlášeno naší organizací výběrové řízení na dodavatele sprchových a polohovacích lůžek v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních organizace. Více informací naleznete zde: ZDE
12.8.2014
Od 1.7.2014, na základě notářského zápisu N 79/2014, NZ 63/2014 JUDr. Evy Dufkové, došlo ke změně právní formy spolku na ústav s názvem "HVĚZDA z.ú.". K tomutu datu byl proveden zápis změn ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 7971 vedená u Krajského soudu v Brně.
30.6.2014
V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ naleznete aktuální Výroční právu za rok 2013.
7.5.2014
Dne 10. 4. 2014 bylo v Domě služeb seniorům slavnostně předáno ocenění Značka kvality v sociálních službách s pěti hvězdičkami. Více informací a fotodokumentaci naleznete ZDE
12.12.2012
Dne 9.12.2012 se v kostele sv. Mikuláše v Praze uskutečnil adventní charitativní koncert, který byl věnovaný našemu občanskému sdružení. Lidé mohli formou DMS či telefonátu přispívat finanční dary, které využijeme na obnovu kuchyně a další náklady spojené se stravovacím provozem. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem dárcům, kteří koncert sledovali a rozhodli se přispět i v době nelehké finanční situace. Vaší podpory si velmi vážíme a přejeme Vám krásné prožití svátků Vánočních. Přenos z adventního koncertu lze shlédnout ZDE
4.11.2008
Věnujte pozornost i stránkám internetového klubu seniorů Hvězda-Zlín. Lekce probíhají přímo v Domě služeb seniorům na Zarámí. Více informací naleznete na stránkách: www.seniorklubzlin.estranky.cz

Rychlý kontakt

Bc. Miroslava Kalivodová
Sokolovská 967
763 02 Zlín-Malenovice

tel.:

E-mail:

+420 577 113 542
+420 606 722 666
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz

Zasílání novinek emailem

Chcete-li být pravidelně informovánio dění v naší společnosti nebo o novinkách v našich službách a produktech, zaregistrujte prosím svůj email

© SdruzeniHvezda.cz |

Úvodní stránka | Přehled středisek | Výrobky z keramické dílny | Foto - video | Ke stažení | Chcete nás podpořit | Kontakty | Edukační centrum | Projekty | Video | Jídelníček | Pomáhají nám | Oceňování nemovitého majetku |
Warning: require(/home/webs/www.hvezdazu.cz/html/wdads/Wdads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/webs/www.hvezdazu.cz/html/index.php on line 351

Fatal error: require(): Failed opening required '/home/webs/www.hvezdazu.cz/html/wdads/Wdads.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/webs/www.hvezdazu.cz/html/index.php on line 351